Mediaメディア出演

美容と健康に関する商品の監修など、様々な分野で活動しております。

#ヨガ #広島ヨガ #美容と健康ヨガ #おうちヨガ #比治山高校 #ヨガ広島 #比治山中学 #ヨガ大学 #大学ヨガ #大学でヨガ #学校ヨガ #学校でヨガ #学校教育にもヨガ #yoga #ヨガ動画 #学生ヨガ #健康第一 #産学官ヨガ #セミナー #研修 #講演 #講演会 #外部講師 #アドバイザー #講師 #講演会講師